Wettelijk

Verkoopsvoorwaarden

  1. De orders binden Scala Plastics pas na schriftelijke bevestiging. Ze kunnen niet afwijken van de algemene verkoopsvoorwaarden.
  2. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Wetteren zonder enige korting. Niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt van rechtswege en zonder voorafgaand ingebrekestelling de toepassing mee van een verwijlinterest van12% per jaar en een schadebeding van 15% met een minimum van €15.
  3. Klachten zullen slechts aanvaard worden als zij ons binnen maximum 48 uur vanaf de leveringsdatum schriftelijk ter kennis worden gegeven.
  4. De eigendom van het geleverde materiaal wordt pas aan de koper overgedragen na volledige betaling.
  5. All betwistingen tussen partijen worden uitsluitend door de rechtbank van Dendermonde beslecht. Het Belgische recht is als enige van toepassing.
  6. Europallets en ander dragers blijven eigendom van Scala Plastics. Indien niet geretourneerd, zullen deze gefactureerd worden.
  7. Gewichten en afmetingen worden vrijblijvend en bij benadering gegeven.

Bijzondere voorwaarden via Lotverkopen.com

  1. Bij een bestelling via Lotverkopen.com bindt de koper zich tot het aankopen van de opgegeven hoeveelheid.
  2. De koper stort binnen de 5 werkdagen het totale bedrag (inclusief BTW en eventuele transportkosten) op de rekening van Scala Plastics: IBAN BE66 393 015 302 043  en BIC BBRUBEBB. Hierdoor wordt het lot gereserveerd tot de koper het komt afhalen. Indien er geopteerd werd om de goederen te laten leveren, zal Scala Plastics contact met u opnemen voor de verdere afhandeling.
  3. Indien de koper niet binnen de 5 werkdagen gestort heeft op de rekening van Scala Plastics wordt het lot automatisch terug vrijgegeven voor verkoop. Eventueel later gestorte bedragen worden teruggestort.

Informatie over online geschillen:

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen volgens Art. 14 paragraaf 1 van de ODR (platform voor geschillen). Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) dient als site waar consumenten buiten de rechtszaal geschillen voor online aankopen kunnen oplossen.