Online bestelling

Over online bestelling

Iedere online bestelling wordt beschouwd als een zakelijke transactie met Scala Plastics NV. Iedere bestelling is rechtsgeldig vanaf het moment dat de online bestelprocedure is doorlopen.

Het volledige bestelbedrag (inclusief eventuele transportkosten) wordt overgeschreven op rek IBAN 66393 015 302 043 en BIC BBRUBEBB van Scala Plastics binnen de 5 werkdagen na het plaatsen van de bestelling.

Van zodra de online bestelprocedure is doorlopen, wordt het lot (of het desbetreffende deel er van) voor de koper gereserveerd.

Afhandeling

Indien het totale bedrag binnen de 5 werkdagen is ontvangen op de rekening van Scala Plastics NV wordt er contact opgenomen met de koper. Dit kan via e-mail en/of telefonisch. Er wordt een afspraak gemaakt om de goederen op te halen.

Indien het totale bedrag NIET binnen de 5 werkdagen is ontvangen op de rekening van Scala Plastics NV, worden de goederen terug vrijgegeven voor verkoop.

Verkochte goederen

Gezien de aard en de staat van de goederen, worden verkochte goederen niet terug genomen. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de bestelling bij ontvangst na te gaan op zichtbare gebreken.